به وب سایت های ما خوش آمدید!

نمایشگاه جدید ZXM برای دو لبه شیشه ای در Lunjiao ، Foshan City باز است.

خوش آمدید به بازدید و انتخاب ماشین آلات ZXM.

newspic1

15هفتم آوریل ، 2020 ماشین های لبه شیشه ای از ZXM در کانتینر به کشور آفریقا بارگیری می شود. 

newspic2
newspic3

20هفتم مه ، 2020 خط لبه دو شیشه ای و ماشین شکل دهنده شیشه از ZXM در 3 کانتینر به ترکیه بارگیری شده است.

newspic4
newspic5
newspic6
newspic7

12هفتم ژوئن ، 2020 دستگاه مورب شیشه ای از ZXM در کشتی کانتینری به ایران بارگیری شد.

newspic8
newspic9

زمان ارسال: 14-20 اوت -2020